Analys av Enquest, oljefältens geriatrikavdelning

Detta blogginlägg är skrivet av Aktieingenjören.

EnQuest PLC är oljebolaget dit oljefält kommer för att dö. I takt med att oljan pumpas upp ur en källa blir det ofta även svårare att få ut kvarvarande olja. Det innebär att priset per fat ökar och även att mängden koldioxidsekvivalenter per fat går upp vilket gör åldrande oljetillgångar mindre attraktiva. Enquest bildades 2010 som en sammanslagning av de…

Läs hela inlägget av Aktieingenjören här –> Analys av Enquest, oljefältens geriatrikavdelning