Analysera kassaflöde

Detta blogginlägg är skrivet av Anna Svahn.

En viktig del när man analyserar bolag är att göra en kassaflödesanalys, det kan ge en bättre bild av hur företaget utvecklas och hur dess framtid kan komma att se ut baserat på tidigare års kassaflöde. Jag kommer att gå igenom definition, syfte och hur du sen ska tolka en kassaflödesanalys. Vad är kassaflöde?  Kassaflöde är ett företags in- och…

Läs hela inlägget av Anna Svahn här –> Analysera kassaflöde