Anthony Bolton – "Look through the stocks that have been hit hardest"

Detta blogginlägg är skrivet av Sparaklokt.

Jag har tidigare sammanfattat 2 andra investerare i korta inlägg, Walter Schloss och Peter Lynch. Den person som jag valt ut idag är Anthony Bolton. Tanken med inläggen är att inte stirra blint på egna depån och innehaven utan även komma ihåg väsentliga nyckeltal, värderingar och trender som framgångsrika investerare analyserat fram under historien. Planen är att ha repetition varje månad med en mästar investerare och…

Läs hela inlägget av Sparaklokt här –> Anthony Bolton – "Look through the stocks that have been hit hardest"