Avgränsad (eller bunden) rationalitet

Detta blogginlägg är skrivet av Sofokles.

Bounded rationality, direkt översatt till ”avgränsad (eller bunden) rationalitet”, är tanken att rationalitet är begränsad när individer fattar beslut. Begränsningarna inkluderar svårigheterna med att fatta beslut, sinnets kognitiva förmåga och den tid som är tillgänglig för att fatta beslutet i fråga. Enligt denna teori agerar beslutsfattare utifrån ett omedvetet fokus att nå ett beslut/resultat som är tillfredsställande, snarare än en optimal lösning.…

Läs hela inlägget av Sofokles här –> Avgränsad (eller bunden) rationalitet