Balansräkning och kassaflödesanalys – Del 6

Detta blogginlägg är skrivet av Anna Svahn.

Detta är del 6 i vår analysskola som är skriven av Twitterprofilen @värdeinvesteraren Efter att ha tittat på bolagets resultatutveckling så är det hög tid att titta på bolagets finansiella styrka. Balansräkningen är ett dokument som ger en ögonblicksbild över ett bolags tillgångar, skulder och kapital och ger därmed en snabb överblick över bolagets finansiella styrka (eller svaghet). Balansräkningen Balansräkningen är indelad…

Läs hela inlägget av Anna Svahn här –> Balansräkning och kassaflödesanalys – Del 6