Börsintroduktion Emilshus

Detta blogginlägg är skrivet av Aktiekemisten.

 Småländska fastigshetsbolaget Emilshus ska notera sin stamaktie på börsen. Med ett pris på 28 kr kommer noteringen innebära en substanspremie 10 %. Enligt fbindex.se handlas de flesta fastighetsbolagen till rabatt för tillfället, med vissa undantag. NP3 fastigheter och Sagax är sådana som handlas till en premie på mer än 100 %. Att just dessa bolag handlas till en sådan premie…

Läs hela inlägget av Aktiekemisten här –> Börsintroduktion Emilshus