Bouquet

Detta blogginlägg är skrivet av PerPenning.

  Hur lärde du dig något kring pengar, en gång för länge sedan?    Själv vet jag att jag inte gjorde det i skolan. Och inte av mina föräldrar. Pengar var visserligen konkreta som företeelse men inte mycket mera. Det var känsligt att prata om pengar, att vissa hade många medan andra nästan inga alls. Pengar som begrepp var mest en skamfylld ordalydelse.  …

Läs hela inlägget av PerPenning här –> Bouquet