Castellum pausar utdelningen

Detta blogginlägg är skrivet av Petrusko.

 Fastighetsbolaget Castellum meddelade idag att de uppdaterar sin finanspolicy samt att de inte avser föreslå någon utdelning till ordinarie bolagsstämma på våren. Räntetäckningsgraden skall fortsatt vara stark och det nya målet är en räntetäckningsgrad om minst 300 procent. Belåningsgraden skall varaktigt vara låg och det nya målet är att den inte skall överstiga 40 procent.Detta är åtgärder för

Läs hela inlägget av Petrusko här –> Castellum pausar utdelningen