Det är svårt att inte göra det svårt

Detta blogginlägg är skrivet av Sofokles.

Att investera är lika mycket ett hant- som konstverk. Det är lika lätt som det är svårt och var gränsen går är högst unik. Vi har alla även en tendens att mer ofta än sällan göra saker och ting mer komplexa än vad de är, om än att detta förfarande inte är grundlöst. Vi kan välja till vilken grad vi

Läs hela inlägget av Sofokles här –> Det är svårt att inte göra det svårt