EV/EBIT – värderingsmultipel

Detta blogginlägg är skrivet av Anna Svahn.

EV = Företagets börsvärde + totala skulder – Kassa och bank EBIT = Resultat före räntor och skatter (EBIT är samma sak som rörelseresultat) EV/EBIT är en värderingsmultipel/ett nyckeltal som används för att värdera och jämföra företag med andra likvärdiga företag och verksamheter. Denna multipel tar hänsyn till företagets skuldsättning vilket inte det klassiska P/E-talet gör. För att räkna ut…

Läs hela inlägget av Anna Svahn här –> EV/EBIT – värderingsmultipel