Infrahubs Nyköping

Detta blogginlägg är skrivet av Aktier och sånt.

 Infrahubs har många projekt på gång, som ofta när det gäller liknande projekt även för andra bolag är det detaljplanearbetet som tar tid. Det är endast då detaljplanen är klar och vunnit laga kraft som bygglov kan beviljas, och byggnation påbörjas. Ett av dessa projekt är i Nyköping och detaljplanen har nyligen blivit antagen av kommunen. I ett sådant fall att…

Läs hela inlägget av Aktier och sånt här –> Infrahubs Nyköping