Life Happens

Detta blogginlägg är skrivet av Sofokles.

Nedan är ett inlägg jag skrev 2016. Då var det många nya bloggar som blommade upp, medan det idag är nya individer som söker sig till framför allt Twitter, Facebook och Instagram. Att återupprepa nedan är något som borde göras flera gånger per år. Inte för att skapa en sorts pessimism e.d., utan för att hjälpa att tänka mer ”klart…

Läs hela inlägget av Sofokles här –> Life Happens