Måndagens köp v.11 2021

Detta blogginlägg är skrivet av Aktiekemisten.

 Börsen tuffar på och återigen har det blivit dags att köpa aktier. Den eller de innehav som fått lägst vikt i portföljen har fått påfyllning.TrygÅterigen en vecka med köp i Tryg efter nyemissionen. Enda skillnaden den här gången är kursen har satt fart. Man skulle ha behållt alla sina teckningsrätter, men så blev inte fallet. Aktiekemistens hypotes var att det…

Läs hela inlägget av Aktiekemisten här –> Måndagens köp v.11 2021