P/E-talet – värderingsmultipel

Detta blogginlägg är skrivet av Anna Svahn.

P/E-talet är en värderingsmultipel/nyckeltal som används för att bedöma värdet på ett aktiebolag. Det är den mest använda värderingsmultipeln inom fundamental analys. P står för price (priset på 1 st aktie i bolaget)E står för earnings (bolagets vinst per aktie efter skatt, dvs nettovinst) Om man dividerar priset på en aktie med bolagets vinst per aktie får man fram P/E-talet.…

Läs hela inlägget av Anna Svahn här –> P/E-talet – värderingsmultipel