P/S-talet

Detta blogginlägg är skrivet av Anna Svahn.

P/S-talet är en värderingsmultipel/nyckeltal som används för att bedöma värdet på ett aktiebolag. Det är en av de mest använda värderingsmultipelarna inom fundamental analys. Aktiens pris / företagets omsättning per aktie = P/S-talet P står för price (priset på 1 st aktie i bolaget)S står för sales (bolagets omsättning/försäljning per aktie) Om man dividerar priset på en aktie med bolagets…

Läs hela inlägget av Anna Svahn här –> P/S-talet