PEG vs. PEG – en EVig fråga?

Detta blogginlägg är skrivet av Stefan Thelenius.

Ett populärt värderingsmått är PEG-talet som lanserades av legendaren Peter Lynch way back.PEG beräknas genom att aktiens P/E-tal divideras med vinsttillväxt. Sen är nästa frågeställning förstås vilket P/E-tal och vilken vinsttillväxt? TTM (rullande tolv månader)? Forward (kommande tolv månader)?Vanligt verkar vara P/E (ttm) dividerat med vinsttillväxt kommande period (forward) och det kan förefalla vettigt även om det är lite vanskligt…

Läs hela inlägget av Stefan Thelenius här –> PEG vs. PEG – en EVig fråga?