Portföljsammanfattning 2020

Detta blogginlägg är skrivet av Aktieingenjören.

Mitt mål inför 2020 var att arbeta med portföljen på ett mer disciplinerat och tidseffektivt sätt (se portföljsammanfattning 2019). En viktig del av det var även att renodla min investeringsstrategi och sluta krångla till det med värdeinvesteringar där uppsidan var begränsad och nedsidan är okänd. Det här var ett beslut som vuxit fram över tiden då det, förutom vissa norska…

Läs hela inlägget av Aktieingenjören här –> Portföljsammanfattning 2020