Q3:or – May the Growth be with you!

Detta blogginlägg är skrivet av Stefan Thelenius.

Om man som jag har över 60 bolag att hålla efter i portföljerna så innebär rapportperioden en hel del arbete med att analysera rapporter och se över om det föranleder förändringar i allokering.Då jag i huvudsak investerar i tillväxtbolag så är det framför allt bolagens försäljningstillväxt jag stämmer av och hur utsikterna framåt ser ut för densamme. Jag mäter tillväxten…

Läs hela inlägget av Stefan Thelenius här –> Q3:or – May the Growth be with you!