Så gör jag med mitt bolån 2 370 780 kr

Detta blogginlägg är skrivet av Sparaklokt.

Riksbanken meddelade igår att den höjer reporäntan 0 procent och prognosen för reporäntan är oförändrad och räntan väntas ligga kvar på noll procent de närmåste åren.  Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Målet för Riksbanken är hålla inflationen, den allmänna prisstegringen, låg och stabil. Riksbanken har preciserat ett mål för inflationen som säger att den årliga förändringen av konsumentprisindex med fast ränta…

Läs hela inlägget av Sparaklokt här –> Så gör jag med mitt bolån 2 370 780 kr