Tid att se tillbaka. Tid att titta på här och nu. Tid att titta framåt.

Detta blogginlägg är skrivet av Sofokles.

Du ska alltid titta framåt, men också bakåt. Du ska även titta där såväl du som andra just nu står. Tre riktningar. Tre positioner varav en enbart är hypotetisk. Det tar inte så lite energiskt och mentalt anspråk. Du ska alltid ha alla tre perspektiven framme, men ibland behövs mer energi och tid läggas på antingen det ena, eller det…

Läs hela inlägget av Sofokles här –> Tid att se tillbaka. Tid att titta på här och nu. Tid att titta framåt.