Vikten av ödmjukhet

Detta blogginlägg är skrivet av Sofokles.

Något jag alltid är noga med är att påminna mig själv om att vara ödmjuk. Ödmjuk inför andra, men framför allt mig själv. Jag vet vilka styrkor jag besitter och jag vet vilka svagheter jag har. Jag vet var jag historiskt har gått bet och var jag historiskt har lyckats. Dock är historia inget annat än historia och således betyder…

Läs hela inlägget av Sofokles här –> Vikten av ödmjukhet