Warranter

Detta blogginlägg är skrivet av Anna Svahn.

Warranter kan beskrivas som ett finansiellt instrument som följer en underliggande tillgångs värde. Det kan röra sig om en aktie såväl som en valuta eller råvara. Med en warrant kan du spekulera i uppgång eller nedgång av värdet på den underliggande tillgången. Warranter kommer med hävstångseffekt och det betyder att du får mer volatilitet. Det här betyder förstås också att…

Läs hela inlägget av Anna Svahn här –> Warranter