3 saker du måste känna till om försäkringar

Försäkringar är viktiga att ha av flera olika skäl, men det är dock inte ovanligt att ämnet kan kännas komplicerat och till och med skrämmande för vissa. Det är både lätt hänt, och naturligt, att man känner sig överväldigad när det gäller att få bra koll på alla olika typer av försäkringar, varierande premier och försäkringsvillkor.

Men oro dig inte, i den här artikeln kommer vi att bryta ner de tre mest grundläggande aspekterna du måste känna till om försäkringar. Efter att ha läst den här artikeln kommer du förhoppningvis känna dig lite mer påläst inom ämnet för att kunna göra informerade val och navigera i försäkringsdjungeln med självförtroende.

1. Det finns flera olika typer av försäkringar

För att navigera i försäkringsvärlden är det först och främst viktigt att förstå att det finns olika typer av försäkringar designade för olika ändamål. De vanligaste kategorierna inkluderar livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, hemförsäkring, bilförsäkring och reseförsäkring.

Livförsäkringar är utformad för att ge ekonomiskt skydd till dina nära och kära om du skulle gå bort. Det kan vara särskilt viktigt om du är den som huvudsakligen försörjer din familj.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring täcker kostnader som är kopplade till medicinsk vård, olycksfall eller långvarig sjukdom. Detta kan inkludera allt från sjukhusvistelser till rehabilitering.

Hemförsäkringen skyddar dig mot ekonomiska förluster kopplade till ditt hem, inklusive stöld, brand och naturskador. Det kan också inkludera ansvarsförsäkring, som täcker skador eller förluster du orsakar andra.

Bilförsäkringen är obligatorisk i Sverige och skyddar dig mot de ekonomiska konsekvenserna av trafikolyckor och andra skador på ditt fordon. Det finns olika typer av bilförsäkring, inklusive trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring.

Respektive typ av försäkring har sina egna specifika villkor och det är viktigt att noggrant granska dessa för att förstå vilket skydd du faktiskt får. Målet är att välja de försäkringar som bäst matchar dina individuella behov och livssituation.

2. Hur försäkringspremier beräknas

Försäkringspremier är de regelbundna betalningar du gör till ditt försäkringsbolag för att behålla din försäkring. Men hur beräknas dessa premiekostnader egentligen? Flertalet faktorer spelar in och det är viktigt att vara medveten om dem så att du kan göra kloka val.

Riskbedömning är grunden för att sätta premien. Försäkringsbolaget utvärderar risken för att en viss händelse ska inträffa, och ju högre risken är, desto högre blir din premie. Till exempel, om du är ung och frisk kommer en liv- eller hälsoförsäkring sannolikt att vara billigare än för någon som är äldre eller har ett redan försämrat hälsotillstånd.

Din geografiska plats kan också påverka dina premiekostnader. Om du bor i ett område med hög brottslighet kan detta sannolikt återspeglas i en högre premie för din hem- eller bilförsäkring.

Täckningsomfattning och självrisk är andra viktiga aspekter. Ju mer omfattande täckning du väljer, desto högre blir din premie. På samma sätt kan du ofta sänka din premie genom att välja en högre självrisk, det vill säga den del av en eventuell skada som du själv står för innan försäkringen börjar gälla.

3. Så fungerar självrisk

Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv måste betala innan din försäkring börjar ersätta resten. Den representerar alltså din egen ekonomiska risk i händelse av en försäkringsbar skada eller förlust. Självriskens storlek kan variera beroende på vilken typ av försäkring du har och hos vilket försäkringsbolag du är försäkrad.

Ofta kan du välja mellan olika nivåer av självrisk när du tecknar en försäkring. En högre självrisk brukar leda till en lägre månatlig eller årlig premie, och vice versa. Det kan därför vara lockande att välja en hög självrisk för att spara pengar på premierna, men det är viktigt att balansera detta mot din förmåga att betala självrisken om en skada skulle inträffa.

När en skada inträffar och du behöver använda din försäkring kommer försäkringsbolaget att dra av självrisken från det totala skadebeloppet innan de betalar ut ersättning. Om skadekostnaden till exempel är 10 000 kronor och din självrisk är 2 000 kronor, kommer försäkringsbolaget att betala de återstående 8 000 kronorna.