Altria – Q2

Detta blogginlägg är skrivet av Sofokles.

Tobak, spel och politik är de ämnen som skapar fler meningsskiljaktigheter än vad politik gör. Gällande sistnämnda går det ej att investera i och vem skulle vilja göra det? Emellertid går det att så göra med de två förstnämnda och detta inlägg kommer att beröra tobak i allmänhet, men bolaget Altria i synnerhet. Innan jag fortsätter vill jag, till den…

Läs hela inlägget av Sofokles här –> Altria – Q2