Bank och bänk

Detta blogginlägg är skrivet av PerPenning.

  Känns knepigt. Loggar in på Landshypotek för första gången. Bolånet är flyttat dit efter när tjugofyra år hos Handelsbanken. En enda rad är det som finns att läsa och heter bolån. Beloppet är tvåmiljoneretthundratrettiofemtusen kronor. Mycket pengar. Räntan är desto roligare. Ettkommanitton procent.   En väsenskillnad mot tidigare är ränterabatten. Tidigare fick vi rabatt som gällde ett år. Ibland…

Läs hela inlägget av PerPenning här –> Bank och bänk