Förändrad källskattshantering Nordnet

Detta blogginlägg är skrivet av Stefan Thelenius.

Om du har aktier vars bolags huvudsäte är utomlands så utgår det som regel källskatt på bolagets utdelningar. Skattesatsen varierar men för exempelvis amerikanska bolag så dras 15%. Om du har utdelande utländska bolag i en Kapitalförsäkring, Tjänstepension eller Privat pensionsförsäkring så brukar försäkringsbolaget återföra hela eller delar av källskatten efter vanligtvis 3 år. ”Bäst i klassen” avseende tid för återföring…

Läs hela inlägget av Stefan Thelenius här –> Förändrad källskattshantering Nordnet