Hur jag allokerar mot läkemedel, biomedicin etc.

Detta blogginlägg är skrivet av Sofokles.

Att ha en exponering mot läkemedelssektorn bedömer jag vara klokt. Dels är den relativt ocyklisk, dels kommer den alltid vara essentiell för människan och mänskligheten. Oavsett besvär, sjukdom, diagnos eller dylikt måste en ständig utveckling ske av läkemedel och detta kommer inte ändras och bli mindre framgent, snarare tvärtom och framför allt då vi blir äldre och äldre. Med det…

Läs hela inlägget av Sofokles här –> Hur jag allokerar mot läkemedel, biomedicin etc.