Indirekta fastighetsbolag – bättre än vanliga?

Detta blogginlägg är skrivet av Gustavs aktieblogg.

Jag är inte någon fastighetsinvesterare. Men om man får fastigheter på köpet, eller med rabatt, i något annat typ av bolag så kan det vara en bra deal. Jag ser fastigheter som en ibland underskattad del av bokfört värde. Precis som nettokassa och andra finansiella tillgångar ibland glöms bort kan samma sak ibland gälla fastigheter.Vanliga fastighetsbolag går bortSkälen till att…

Läs hela inlägget av Gustavs aktieblogg här –> Indirekta fastighetsbolag – bättre än vanliga?