JM och Electrolux

Detta blogginlägg är skrivet av Sofokles.

Det har varit spridda rapporter denna vecka och mycket tid har avsatts för att läsa hur respektive bolag utvecklas. Jag är glad att se hur väl till exempel JM hittills har hanterat alla de svårigheter som föreligger, men är medveten om att det ännu inte är tid att blåsa ”faran över” – snarare tvärto

Läs hela inlägget av Sofokles här –> JM och Electrolux