Latour rapport kvartal 2 2019

Detta blogginlägg är skrivet av Petrusko.

Investmentbolaget Latour rapporterade idag för det andra kvartalet 2019. Bolaget som har både en onoterad industridel och en portfölj av noterade innehav uppvisade bra prestanda i bägge delarna. Bilden ovan visar de olika noterade innehaven som Latour har i portföljen samt hur de avkastat hittills under 2019. Till och med det andra kvartalet har Latours börsportfölj avkastat 31,2 procent medan…

Läs hela inlägget av Petrusko här –> Latour rapport kvartal 2 2019