MSI PLC – missiler, bensinstationer och smidesproduktion

Detta blogginlägg är skrivet av Fermentum vitae.

MS International plc (Ticker: MSI) bedriver design och tillverkning av specialtekniska produkter och tillhandahållande av relaterade tjänster. Företagets segment inkluderar ”Defence”, ”Forgings” och ”Petrol Station Superstructures”. Försvarsdivisionen bedriver design, tillverkning och service av försvarsutrustning, avdelningen ”Forgings” bedriver tillverkning av smidesprodukter, medan avdelningen för Petrol Station Superstructures är engagerad i design, tillverkning, konstruktion, underhåll et cetera av bensinstationer. Smidesdivisionen/industridelen producerar ett urval…

Läs hela inlägget av Fermentum vitae här –> MSI PLC – missiler, bensinstationer och smidesproduktion