När profetian inte realiseras men tron består

Detta blogginlägg är skrivet av Sofokles.

SBB, Embracer, Intrum, Azelio, Fingerprint. Bolag vars aktier slaktats de senaste tolv månaderna i allmänhet, men de senaste sex sådana i synnerhet. I samtliga bolag finns det också en korrelation mellan den fundamentala utvecklingen (mer korrekt ”avvecklingen”) och aktiefallen. Är det en tillfällig

Läs hela inlägget av Sofokles här –> När profetian inte realiseras men tron består