NP3 bokslutsrapport för 2022

Detta blogginlägg är skrivet av Petrusko.

 Idag släppte fastighetsbolaget NP3 sin bokslutsrapport för 2022 och det var idel lovsång i den. God prestanda och goda utsikter för 2023 kan man sammanfatta.Förvaltningsresultat per stamaktie ökade med 19 procent till 13 kronor.För helåret steg värdet på fastighetsbeståndet med 341 miljoner kronor och det är inräknat nedskrivningar som gjordes i det fjärde kvartalet om -84 miljoner

Läs hela inlägget av Petrusko här –> NP3 bokslutsrapport för 2022