Portföljbokslut 2019

Detta blogginlägg är skrivet av Lundaluppen.

Om 2018 var året när jag fick en mer fri roll var 2019 året när jag knöt upp mig igen, något som satte sina tydliga spår på bloggen som mer eller mindre vilat under året. Lundaluppenportföljen blev ännu mer statisk än 2018 och totalt räknar jag till 28 transaktioner, 23 köp och 5 försäljningar, där det mesta rapporterats här på…

Läs hela inlägget av Lundaluppen här –> Portföljbokslut 2019