Portföljens risknivå

Detta blogginlägg är skrivet av Sparaklokt.

Standardavvikelsen i portföljen mäter hur mycket volatilitet man har i sin portfölj ju högre svängningar desto högre standardavvikelse och större risk att det svänger åt andra hållet. Enligtfondbolagenstår det. ”Aktiefonder som har en standardavvikelse under 10% sägs innebära relativt låg risk, meda

Läs hela inlägget av Sparaklokt här –> Portföljens risknivå