Remissreflektioner: En årslön på ̶b̶a̶n̶k̶e̶n̶ ISK/KF?

Detta blogginlägg är skrivet av Stefan Thelenius.

Regeringen slog till med en remiss igår om sänkt skatt på Investeringssparkonto ISK och Kapitalförsäkring KF. Jag ska analysera förslaget mer på djupet så småningom men några korta reflektioner är på plats redan nu.I korthet innebär förslaget att per fysisk person så kommer det att bli en skattereduktion med upp till 300 000 kr i personens alla schablonintäkter från dennes ISK-konton och/eller kapitalunderlag för Kapitalförsäkringar.…

Läs hela inlägget av Stefan Thelenius här –> Remissreflektioner: En årslön på ̶b̶a̶n̶k̶e̶n̶ ISK/KF?