Reporäntan behålls på 0%, mitt bolån på 2,3 milj.

Detta blogginlägg är skrivet av Sparaklokt.

Riksbanken meddelade förra veckan att den behåller reporäntan på 0 procent.  ”Den starka konjunkturen i Sverige har mattats av och blivit mer balanserad. Såväl den globala som den svenska ekonomin har utvecklats i linje med Riksbankens prognoser i december och utsikterna för inflationen och konjunkturen är i stort sett oförändrade. Direktionen har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på noll procent. Prognosen för räntan är densamma…

Läs hela inlägget av Sparaklokt här –> Reporäntan behålls på 0%, mitt bolån på 2,3 milj.