Revolution(er)

Detta blogginlägg är skrivet av Sofokles.

Det ligger en viss negativ klang i begreppet revolution och förvisso tenderar de att komma med mycket lida och förödelse. Emellertid kan processen ofta mynna ut i något bättre; starkare. Allt handlar, som så ofta, om perspektiv och relativitet. Nuvarande tekniska revolution ses på med både öppna och

Läs hela inlägget av Sofokles här –> Revolution(er)