Risk, volatilitet och osäkerhet

Detta blogginlägg är skrivet av Sofokles.

De senaste två, tre åren har karaktäriserats av en tämligen hög volatilitet. Orsakerna är flera, såsom ett pandemiutbrott, återhämtning från detsamma, en total omställning från expansiv till restriktiv penningpolitik, låga- och till och med negativa räntor som, likt en av Oividus’ metamorfoser, förb

Läs hela inlägget av Sofokles här –> Risk, volatilitet och osäkerhet