Sagax bokslutsrapport för 2022

Detta blogginlägg är skrivet av Petrusko.

 Fastighetsbolaget Sagax har idag presenterat sin bokslutsrapport för 2022. Det här är ett rackarns bra bolag rapporten kommer in starkt i en sektor på dekis.Förvaltninsgresultatet steg till 9,7 kronor per aktie. Upp 21 procent mot året innan.Kassaflödet från den löpande verksamheten var 8,68 kronor. (ca 3 miljarder kronor tot).I det fjärde kvartalet skrevs fastighetsvärdet ned medan det på

Läs hela inlägget av Petrusko här –> Sagax bokslutsrapport för 2022