Same procedure as every year, James.

Detta blogginlägg är skrivet av Sofokles.

Ju mer jag läser och ju fler år jag vistas på börsen, men även i livet i dess allmänhet blir det än mer uppenbart hur allt går i cykler och hur mycket, ändock ej allt, tenderar att återupprepa sig. För blott ett år sedan var antalet inlägg på sociala medier samt blogguppdateringar med en bifogad bild på portföljens utveckling mer…

Läs hela inlägget av Sofokles här –> Same procedure as every year, James.