Skatten för ISK och Kapitalförsäkringar för 2023 fastställd!

Detta blogginlägg är skrivet av Stefan Thelenius.

Statslåneräntan sista november 2022 är i skrivande stund fastställd till 1,94 % och det innebär en schablonbeskattning av Investeringsparkonto ISK och Kapitalförsäkring KF på 0,882 % för beskattningsåret 2023.Som synes ovan så blir det den högsta schablonbeskattningen sen den infördes i samband med lanseringen av ISK.Tumregeln är att om du lyckas med att avkasta mer än statslåneränta + 1%-enhet så…

Läs hela inlägget av Stefan Thelenius här –> Skatten för ISK och Kapitalförsäkringar för 2023 fastställd!