Sparande och Investering: Grundpelare 1 – Låg Belåning och Snabbare Utdelningsmål

Detta blogginlägg är skrivet av Sparaklokt.

Mitt sparande och investeringsmotto bygger på fyra pelare: Låg Belåning, Låg Konsumtion, Hög Sparkvot och Investering i utdelande bolag med låga courtageavgifter. Genom att följa dessa grundprinciper strävar jag efter att snabbt nå mitt utdelningsmål och kunna forma min tid enligt egna önskemål.

Läs hela inlägget av Sparaklokt här –> Sparande och Investering: Grundpelare 1 – Låg Belåning och Snabbare Utdelningsmål