Story och/eller numbers?

Detta blogginlägg är skrivet av Fermentum vitae.

Att investera är för mig ömsom en fråga om story, ömsom en fråga om numbers (eg. ”siffror”), där den första syftar till berättelsen; alltet om bolaget, dess position tillika bransch. Denna del är för mig mer viktig är nyckeltalen, även om dessa aldrig (skall) negligeras. Exempel på hur detta kan te sig är alla de som trots en, relativt, hög värdering…

Läs hela inlägget av Fermentum vitae här –> Story och/eller numbers?