The Big Money: Seven Steps to Picking Great Stocks and Finding Financial Security av Frederick R. Kobrick

Detta blogginlägg är skrivet av Aktiefokus.

Finansböcker brukar var tunga att läsa, med fokus på nyckeltal som förklaras med hjälp av en strategi som passat investeraren. Det är därför olika böcker tilltalar olika investerare (och varför du behöver läsa ett antal av dem). Den här boken har en, för mig, annorlunda inriktning med fokus på att förstå affärsmodellen, strategierna för att utföra affärsidén och företagsledningen som…

Läs hela inlägget av Aktiefokus här –> The Big Money: Seven Steps to Picking Great Stocks and Finding Financial Security av Frederick R. Kobrick