Tidsschema för utbetalning Axkid-aktier

Detta blogginlägg är skrivet av Aktieingenjören.

 Vi som deltagit i skiljeförfarandet fick följande information idag gällande Axkids tvångsinlösen.Lösenbelopp som kommer utbetalas är 18,76 kronor per aktie jämte ränta om 1,13 kronor per aktie. Totalt belopp blir därmed 18 534 516,39 kronor, varav 17 481 524,76 kronor utgör lösenbelopp och 1 052 991,63 kronor utgör ränta. 4 mars 2024     Avstämningsdag för (i) överföring av aktier och (ii) utbetalning av lösenbelopp jämte ränta5 mars 2024    …

Läs hela inlägget av Aktieingenjören här –> Tidsschema för utbetalning Axkid-aktier