Utdelning/FCF – Vad är det och hur används det?

Detta blogginlägg är skrivet av Aktiebloggen.nu.

Utdelning/FCF är ett nyckeltal som används för att bedöma hur väl ett bolag kan finansiera sina utdelningar med sitt fria kassaflöde. Detta nyckeltal kan vara användbart för investerare som vill bedöma om bolaget har en hållbar utdelningspolicy och om det finns utrymme för att öka utdelningarna i framtiden. Fritt kassaflöde är det kassaflöde som återstår efter att alla nödvändiga utgifter…

Läs hela inlägget av Aktiebloggen.nu här –> Utdelning/FCF – Vad är det och hur används det?