Utdelningsfest

Detta blogginlägg är skrivet av Sofokles.

Huruvida utdelningar är ett nollsummespel eller inte tvistar såväl de lärda som olärda om än idag och beträffande något slutgiltigt resultat tror jag det ligger en oändlighet bort. Det finns, som med så mycket annat, såväl för- som nackdelar med en utdelningsfokuserad investeringsstrategi och viktig

Läs hela inlägget av Sofokles här –> Utdelningsfest