Valutaexponering

Detta blogginlägg är skrivet av Sofokles.

Jag har en tämligen bred portfölj, bestående av bolag noterade i såväl Sverige som annorstädes. Det går att diskutera att den valutaexponering jag fått via detta förfarande gynnat både de svenskt noterade som de utrikes noterade bolagen; förstnämnda då de flesta har produktion och inköp i kronor, me

Läs hela inlägget av Sofokles här –> Valutaexponering