Värde(investering)

Detta blogginlägg är skrivet av Sofokles.

Jag har vid ett flertal tillfällen skrivit om ACT, acceptance and commitment therapy, och hur jag finner den modellen tacksam. Den belästa känner säkert igen sinnesrobönen och dess likhet med behandlingsmodellen: ”Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra och mod att förändra det jag kan samt förstånd att inse skillnaden”. ACT. Att acceptera att det råder X…

Läs hela inlägget av Sofokles här –> Värde(investering)